ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE COSTESCU" BOLBOȘI

    „Şcoala Elementară” (pe atunci) din comuna Bolboşi a luat fiinţă în anul 1876, cu un singur post şi a funcţionat în localul Primăriei, într-o singură încăpere, cu Primăria laolaltă. Primul învăţător a fost Ion Vlădulescu.

     Clasele erau organizate în trei divizii, astfel: divizia I, formată din clasa I, divizia a II-a, formată din clasele a II-a şi a III-a, divizia a III-a, formată din clasele a IV-a şi a V-a.

      În anul 1920, Primăria s-a mutat în altă casă şi a luat fiinţă şi al doilea post de învăţător. Localul în care Școala şi Primăria funcţionau împreună era vechi şi degradat, total necorespunzător. Între 1920 şi 1924, învăţătorii care s-au perindat au fost suplinitori necalificaţi.

       În 1924 au venit învăţători calificaţi și s-au luat măsuri pentru construirea unui nou local de şcoală. Astfel, graţie contribuţiei locuitorilor din comună şi unui ajutor oferit de către Prefectura judeţului Gorj, s-a început construirea noului local de şcoală cu trei săli de clasă, un hol  şi o cancelarie.

       În anul 1939, numărul elevilor s-a mărit, încât a fost nevoie să se înfiinţeze al treilea post de învăţător, iar sistemul şcolar de tip rural s-a transformat în sistem şcolar de tip urban cu patru clase elementare.

        În anul 1930 au luat fiinţă şi cursurile supraprimare, după ce, în 1929, prin intervenţii la Casa Şcoalelor, luase fiinţă Biblioteca şcolară, cu 100-150 de volume, precum şi Căminul Cultural. Odată cu înfiinţarea Căminului Cultural, pentru răspândirea luminii în rândul maselor, au început să se organizeze serile culturale, cu participarea elevilor şcolii, care, sub atenta îndrumare a dascălilor, pregăteau şi prezentau diverse şi interesante programe artistice, la care comunitatea lua parte activ, cu mult entuziasm.

        În anul 1949, prin dispoziţiile Ministerului Învățământului Public, prin aportul locuitorilor prin muncă voluntară, sub conducerea directorului ca preşedinte al Comitetului de Construcţie, s-a ridicat cel de-al doilea local de şcoală, cu două săli de clasă, o cancelarie şi o sală de festivităţi, unde a şi funcţionat ciclul al doilea - clasele V-VII.

       Această stare de lucruri s-a menţinut până în 1967, când, datorită creşterii numărului de elevi, s-a construit al treilea local de şcoală. În primul local a activat ca primar al comunei, Gheorghe Milcovici.

       Nicolae Costescu a donat suprafaţa de 0,25 ha pentru construirea primului local. Pentru al doilea local, sumele pentru manoperă şi materiale au fost suportate de M.I.P. Pentru al treilea local, sumele au fost strânse de către sătenii localităţii, prin contribuţie voluntară.

       Astăzi, după aproape un secol și jumătate de când a luat ființă, învățământul din Bolboși este coordonat de Școala Gimnazială „Nicolae Costescu”, care păstrează cele trei clădiri, cu săli modernizate, teren de joacă pentru elevi, teren de fotbal cu tribune, unde elevii sunt atent supravegheați și îndrumați de către profesorii tineri, inimoși, dedicați profesiei, astfel încât, în ultimii ani, a devenit o „pepinieră” importantă pentru liceele de renume din județ, în care mulți elevi din Bolboși fac mare cinste dascălilor și școlii lor. Dintre cei ce au slujit cu devotament această școală și care au reprezentat modele pentru urmași, îi amintim pe: Ionică Victor, Țandără Emanuel, directori și profesori de Limba și literatura română, Bobocu Victor, Șerban Damian, profesori de Matematică, Crețan Policsenie, Victor Stuparu, directori și profesori de istorie și geografie, Stuparu Leontina, profesor de biologie.

Școala Gimnazială „Nicolae Costescu” Bolboși se caracterizează în prezent printr-un ansamblu de trăsături ce au ca valori dominante cooperarea, munca în echipă, respectul reciproc, atașamentul față de copii, atașamentul față de profesie, entuziasmul și dorința de afirmare.

Climatul organizațional este caracterizat prin dinamism și angajare, relațiile dintre cadre fiind în general, colegiale, de respect și de sprijin reciproc.

Conducerea școlii colaborează bine cu membrii colectivului, ține seama de sugestiile acestora și ia decizii cu privire la reducerea disfuncționalităților semnalate în activitatea școlii. Toate aceste aspecte se reflectă pozitiv în activitatea instructiv-educativă și în conduita cadrelor didactice.

Școala Gimnazială ”Nicolae Costescu” Bolboși se distinge prin mai multe însemne și realizări, prin care se identifică o parte a culturii sale organizaționale:

- Blazon: vulturul;

- Deviză: Școala cea mai bună este școala în care înveți a învăța;

- Revistă școlară proprie: Metamorfoze - 17 numere publicate până în prezent;

- Pagină web: www.scoalabolbosi.ro;

- Ziua școlii (sărbătorită în fiecare an în ultima zi de școală dinaintea vacanței de primăvară);

- Târguri tematice: Târgul Mărțișorului, Târgul prăjiturilor de casă, Târgul de Crăciun;

- Campanii de prevenire și combatere a comportamentelor indezirabile/ bullyingului: ”Cei mai cool din școală”, ”Săptămâna Toleranței și a Integrării”, ”Lupta împotriva traficului de persoane”;

- acțiuni de voluntariat:” Crăciun pentru toți”, ”Bucurii de Crăciun”, ”Niciodată nu e prea mult Crăciun”.

- Proiecte și parteneriate educaționale, protocoale de colaborare cu diverse instituții furnizoare sau facilitatoare de educație.