Componenţa Consiliului de Administraţie

Președinte : Șurcă Laurențiu

Membri : Bertea Emanuela - cadru didactic

               Dima Elena - cadru didactic

               Fetița Octavian  -cadru didactic

               Dumitru David - repr. al primarului

                Vâlceanu Victor- consilier local

                Ciobanu Victor Gabriel- consilier local

                Ciciu Mihaela-reprezentant părinți

                Mastan Mariana - reprezentant părinți

                               

Secretar : Ceaușescu Remus
Lider de sindicat : Neghină Floarea