Președinte: Șurcă Laurențiu - director

Membri:    Dima Elena – cadru didactic

Fetița Octavian – cadru didactic

Dumitru David – reprezentant al primarului

Ciobanu Gabriel – consilier local

Mastan Mariana – reprezentant al părinților

Urdăreanu Gheorghe – reprezentant al părinților

Secretar: Ceaușescu Remus

Lider de sindicat: Ceaușescu Remus