Componenţa Consiliului de Administraţie

Președinte : Șurcă Laurențiu

Membri : Bertea Emanuela - cadru didactic
 
                Dima Elena - cadru didactic
 
                Fetița Octavian  -cadru didactic
 
                Borugă Gheorghe - consilier local
 
                Băzăvan Constantin - consilier local
 
                Știoclei Gheorghe - reprezentant al primarului
 
                Popescu Cosmin - reprezentant părinți
 
                Giosu Alexandra - reprezentant părinți
 
Secretar : Băzăvan Mirela
 
Lider de sindicat : Neghină Floarea