Scurt istoric

ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE COSTESCU" BOLBOȘI

     Şcoala Elementară (pe atunci) din comuna Bolboşi a luat fiinţă în anul 1876, cu un singur post şi a funcţionat în localul Primăriei, într-o singură cămăruţă, cu Primăria laolaltă. Primul învăţător a fost I. Vlădulescu. Clasele erau organizate în trei divizii, astfel: divizia I, formată din clasa I, divizia a II-a, formată din clasele a II-a şi a III-a, divizia a III-a, formată din clasele a IV-a şi a V-a.

     În anul 1920, Primăria s-a mutat în altă casă şi a luat fiinţă şi al doilea post de învăţător. Localul în care Școala şi Primăria funcţionau împreună era vechi şi degradat, total necorespunzător.

Între 1920 şi 1924, învăţătorii care s-au perindat au fost suplinitori necalificaţi. În 1924 au venit învăţători calificaţi și s-au luat măsuri pentru construirea unui nou local de şcoală. Astfel, graţie contribuţiei locuitorilor din comună şi unui ajutor oferit de către Prefectura judeţului Gorj, s-a început construirea noului local de şcoală cu trei săli de clasă, un hol şi o cancelarie.

În anul 1929, numărul elevilor s-a mărit, încât a fost nevoie să se înfiinţeze al treilea post de învăţător, iar sistemul şcolar de tip rural s-a transformat în sistem şcolar de tip urban cu patru clase elementare.

     În anul 1930 au luat fiinţă şi cursurile supraprimare, după ce, în 1929, prin intervenţii la Casa Şcoalelor, luase fiinţă Biblioteca şcolară, cu 100-150 de volume, precum şi Căminul Cultural. Odată cu înfiinţarea Căminului Cultural, pentru răspândirea luminii în rândul maselor, au început să se organizeze serile culturale, cu participarea elevilor şcolii, care, sub atenta îndrumare a dascălilor, pregăteau şi prezentau diverse şi interesante programe artistice, la care comunitatea lua parte activ, cu mult entuziasm.

     În anul 1949, prin dispoziţiile Ministerului Învățământului Public, prin aportul locuitorilor prin muncă voluntară, sub conducerea directorului ca p reşedinte al Comitetului de Construcţie, s-a ridicat cel de-al doilea local de şcoală, cu două săli de clasă, o cancelarie şi o sală de festivităţi, unde a şi funcţionat ciclul al doilea - clasele V-VII. Această stare de lucruri s-a menţinut până în 1967, când, datorită creşterii numărului de elevi, s-a construit al treilea local de şcoală. În primul local a activat ca primar al comunei, Gheorghe Milcovici. Nicolae Costescu, fost grefier la Tribunalul Gorj, a donat suprafaţa de 0,25 ha pentru construirea primului local. Pentru al doilea local, sumele pentru manoperă şi materiale au fost suportate de M.I.P. Pentru al treilea local, sumele au fost strânse de către sătenii localităţii, prin contribuţie voluntară.

     Astăzi, după aproape un secol și jumătate de când a luat ființă, învățământul din Bolboși este coordonat de Școala Gimnazială „Nicolae Costescu”, care păstrează încă trei structuri școlare: Școala Primară și Grădinița Bălăcești, Școala Primară și Grădinița Bolboși, Școala Gimnazială Valea. Toate beneficiază de săli modernizate și dotate cu aparatură electronică, astfel încât actul educațional a devenit din ce în ce mai atractiv pentru cei aproape 300 de elevi care își desfășoară activitatea în cadrul lor. Conducerea școlii și colectivul de cadre didactice își doresc să contribuie cât mai mult la dezvoltarea comunității școlare din comună.

Prof. coordonator, Elena Dima